+38 (050) 46-58-888

Информация инвесторам

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" №1 від 20 квітня 2018 року

Публикация: 23.04.2018

Скачать документ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (в порядку вимоги ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства») 20.04.2018 р.

Публикация: 18.04.2018

Скачать документ

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 20.04.2018 р.

Публикация: 15.03.2018

Скачать документ

Статут Приватного акціонерного товариства "Щорський завод продовольчих товарів"

Публикация: 05.05.2017 Скачать документ

Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Щорський завод продовольчих товарів"

Публикация: 05.05.2017 Скачать документ

Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Щорський завод продовольчих товарів"

Публикация: 05.05.2017 Скачать документ

Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Щорський завод продовольчих товарів"

Публикация: 05.05.2017 Скачать документ

Положення про Директора Приватного акціонерного товариства "Щорський завод продовольчих товарів"

Публикация: 05.05.2017 Скачать документ

Аудиторський висновок за 2016 рік. Річна фінансова звітність за 2016 рік.

Публикация: 29.04.2017 Скачать документ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА (зміна складу посадових осіб Емітента)

Публикация: 26.04.2017 Скачать документ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення річних Загальних зборів)

Публикация: 26.04.2017 Скачать документ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА (зміна типу Товариства з публічного на приватне)

Публикация: 26.04.2017

Скачать документ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ", які відбулись 21 квітня 2017 року

Публикация: 25.04.2017 Скачать документ

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" №1 від 21 квітня 2017 року

Публикация: 25.04.2017 Скачать документ

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Публикация: 18.03.2017

Скачать документ