Інформація інвесторам

Річний звіт Емітента ПрАТ “Щорський завод продовольчих товарів” за 2020 рік

Скачать документСкачать документПодпись

Повідомлення при виникнення особливої інформації Товариства (надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення річних Загальних зборів, які відбулись 23.04.2021 р.)

Скачать документПодпись

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ”, які відбулись 23 квітня 2021 р.

Скачать документСкачать документ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (в порядку вимоги ч.4 ст.35 ЗУ “Про акціонерні товариства”) 23.04.2021 р.

Скачать документПодпись

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 23.04.2021 р.

Скачать документПодпись

Річний звіт Емітента ПрАТ “Щорський завод продовольчих товарів” за 2019 рік

Скачать документ с подписью

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ”, які відбулись 21 квітня 2020 р.

Скачать документПодпись Скачать документПодпись Скачать документПодпись

Повідомлення при виникнення особливої інформації Товариства (зміна складу посадових осіб Товариства за результатами річних Загальних зборів, які відбулись 21.04.2020 р.)

Скачать документПодпись

Повідомлення при виникнення особливої інформації Товариства (надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення річних Загальних зборів, які відбулись 21.04.2020 р.)

Скачать документПодпись

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Скачать документПодпись

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.04.2020 р.

Скачать документПодпись

Річний звіт Емітента ПрАТ “Щорський завод продовольчих товарів” за 2018 рік

Скачать документПодпись

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ” №1 від 19 квітня 2019 року

Скачать документПодпись

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ”, які відбулись 19 квітня 2019 року

Скачать документПодпись Скачать документПодпись

Повідомлення при виникнення особливої інформації Товариства (надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення річних Загальних зборів, які відбулись 19.04.2019 р.)

Скачать документПодпись