Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Протокол №1 від 07.05.2024 р. дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2024 р. (дата оприлюднення: 08.05.2024 р.)

Завантажити документ

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  (дата оприлюднення: 08.05.2024 р.)

Завантажити документ

Протоколи лічильної комісії  на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  (дата оприлюднення: 08.05.2024 р.)

Завантажити документ

Повідомлення при виникнення особливої інформації Товариства (надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення річних Загальних зборів, які відбулись 29.04.2024 р.) (дата оприлюднення: 07.05.2024 р.)

Завантажити документ Завантажити документ

Інформація, згідно пункту 3 статті 52 ЗУ «Про акціонерні товариства» (дата розміщення 25.04.2024 р.)

Завантажити документ

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів товариства, скликаних на 29.04.2024 р. (дата оприлюднення: 18.04.2024 р.)

Завантажити документ

Інформація, згідно пункту 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів та ч.3 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства” (дата оприлюднення: 28.03.2024 р.)

Завантажити документ

Повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів Емітента дистанційно 29.04.2024 р. (дата оприлюднення: 25.03.2024 р.) 

Завантажити документ

РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2022 РІК

Завантажити документ

Протокол №1 від 04.05.2023 р. дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  (дата оприлюднення: 05.05.2023 р.)

Завантажити документ

Протоколи лічильної комісії  на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  (дата оприлюднення: 05.05.2023 р.)

Завантажити документ Завантажити документ

Особлива інформація емітента – зміна складу посадових осіб (дата оприлюднення: 04.05.2023 р.)

Завантажити документ

Особлива інформація емітента – попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата оприлюднення: 04.05.2023 р.)

Завантажити документ

Інформація, згідно пункту 3 статті 52 ЗУ «Про акціонерні товариства» (дата розміщення 25.04.2023 р.)

Завантажити документ

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ГОЛОСУВАННЯ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА (ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ 21.04.2023 р.)

Завантажити документ